Επικοινωνία

Το μήνυμα είναι το μέσο

Αν και η αμεσότητα της καθημερινής επαφής και δράσης δεν μπορεί να προσομοιωθεί στα δίκτυα της κυριαρχίας, για παρατηρήσεις, σκέψεις, προτάσεις μπορείτε να γράφετε στο:

theodorsaras@gmail.com


No comments: